ร้อนใน คืออะไร

ร้อนในเป็นกลุ่มอาการทางสุขภาพที่ผิดจากปกติ สาเหตุที่จะทำให้เกิดอาการร้อนใน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง …
ลลนา เล่มที่   485 

แผลในปาก

แผลร้อนในทางการแพทย์ เรียกว่าแผลแอฟทัส (Aphthous ulcer) ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด อาจมีความเกี่ยวเนื่องกับปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกัน
หมอชาวบ้าน แพทย์แผนจีน ปีที 21 ฉบับที่ 248 โดย นพ.วิทวัส วัณนาวิบูล

การใช้สมุนไพรเป็นตำรับ

การใช้สมุนไพร ควรใช้เป็นตำรับ ไม่ควรใช้ สมุนไพรเพียงชนิดเดียว ซึ่งไม่เคยปรากฏในตำราแพทย์แผนโบราณเลย แต่ในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายกันมาก เนื่องจาก

การล้างพิษ ควรขับออกหลายทาง

นอกจากกระบวนการเผาผลาญอาหารแล้ว ในสภาพแวดล้อมที่เร่งรีบและแสนวุ่นวาย ท็อกซินยังสามารถเกิดขึ้นได้จากมลพิษในอากาศ สารปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่มที่ไม่สะอาด สารเคมีต่างๆ ยา รวมทั้งฮอร์โมนที่เกิดจากอารมณ์ร้ายๆ ของคุณเอง

ปริมาณสมุนไพรที่ใช้ทานต้องมากพอ เพื่อออกฤิทธิ์ ตามที่ต้องการ

สมุนไพรที่ใช้ มีขนาดหรือปริมาณ ที่ใช้ต่างๆ กัน แล้วแต่สมุนไพรนั้นจะมีสัดส่วนของสารสำคัญ อยู่เป็นปริมาณมากน้อยเท่าใด เมื่อใช้ต้องศึกษาดูให้ถ่องแท้