ผู้เขียน: admin

ร้อนใน คืออะไร

ร้อนใน คืออะไร

ร้อนในเป็นกลุ่มอาการทางสุขภาพที่ผิดจากปกติ สาเหตุที่จะทำให้เกิดอาการร้อนใน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
ลลนา เล่มที่ 485 ปักษ์หลัง มีนาคม2536 หน้า 153-155

แผลในปาก

หมอชาวบ้าน แพทย์แผนจีน ปี …

การใช้สมุนไพรเป็นตำรับ

การใช้สมุนไพรเป็นตำรับ กา …

การล้างพิษ ควรขับออกหลายทาง

การล้างพิษ ควรขับออกหลายท …

ปริมาณสมุนไพรที่ใช้ทานต้องมากพอ เพื่อออกฤทธิ์ ตามที่ต้องการ

ปริมาณสมุนไพรที่ใช้ทานต้อ …